TODAY – nuo mokslinių tyrimų, link praktinio taikymo

TODAY projekto tikslas – sukurti inovatyvią, kosminių ir aplinkos duomenų pagrindu grįstą aplinkos stebėjimo sistemą, skirtą vertinti svarbių rekreacijai ir pramonei naudojamų vandens telkinių kokybę (BVPD, MSFD), operatyviai prognozuoti vandens „žydėjimus“.

Mūsų uždaviniai:

 

1. atlikti kosminių duomenų, kalibravimą/validavimą su in situ matavimais, patobulinti arba sukurti lokalius bio-optinius algoritmus skirtingo trofiškumo Lietuvos vandens telkinių vandens kokybės vertinimui;

 

2. sukurti kosminiais duomenimis grįstus vandens kokybės rodiklius, remiantis Europos Direktyvų (BVPD, JSPD, MVKD ir kt.) ir HELCOM rekomendacijomis ir reikalavimais;

 

3. sukurti hidrobiologiniais ir hidrometeorologiniais duomenimis grįstą statistinį modelį, skirtą greitam vandens „žydėjimo“ atvejų kartografavimui ir prognozavimui;

 

4. sukurti inovatyvią vartotojų poreikiais grįstą vandens kokybės prognozavimo ir vertinimo sistemą;

 

5. suburti ir į projekto veiklas įtraukti suinteresuotus potencialius vartotojus.

-Operatyvių duomenų trūkumas;

-Išsamių duomenų trūkumas kuriant ir testuojant aplinkos būklės indikatorius;

-Neišnaudotas Kosminių duomenų potencialas.

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS, Lietuva

ESTIJOS JŪRINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS, Estija

Italijos Mokslų Tarybos, ELEKTROMAGNETINIŲ NUOTOLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS, Italija

Close Menu